Önkéntes beteglátogatók találkozója
Szatmarinfo   |  2017. 10. 31., 15.03

Hogyan adhatom tovább a megtapasztalt szeretetet a betegek felé? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keresték a válaszokat az egyházmegyei önkéntes beteglátogatói kör tagjai október 28-án, a szatmárnémeti Szent István teremben tartott találkozójukon.

Önkéntes beteglátogatók találkozója

Isten maga a szeretet, így ha szeretetet tapasztalunk meg, Istent, magát tapasztaljuk -hangzott el az önkéntes beteglátogatók októberi találkozóján.

 

Mi a fő gyökere, miből táplálkozik a szeretet? Mikor és hogyan tapasztalom meg Istenszeretetét? Hogyan adhatom tovább a megtapasztalt szeretetet a betegek felé? Ilyen ésezekhez hasonló kérdésekre keresték a válaszokat az egyházmegyei önkéntes beteglátogatóikör tagjai október 28-án, a Szent István teremben tartott találkozójukon.A résztvevőknek Gáspár Annamária kórházpasztorációs referens tartott bevezetőt, eztkövetően indult el a beszélgetés, melyben felszínre került az a gondolat is, miszerint Istenmegtapasztalásában első rangú tényező a figyelő, a befogadó irányultsága, az érzékelésminősége. A Szeretet himnuszának (1Kor 13) felolvasása utáni értelmezésben külön ki istértek a szükséges minőségekre: a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nemféltékeny, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, a szeretet nem tapintatlan, a szeretetnem keresi a magáét, a szeretet nem gondol rosszra (a rosszat fel nem rója), a szeretet nemörül a gonoszságnak, vagyis nem kárörvendő. Mindez iránytű a hozzáállásban, és szükséges aszeretet fogadásának illetve közlésének képességében is.

 

A találkozó során az önkéntes beteglátogatók megírták saját szeretet-himnuszukat is, amelybemind befoglalták a betegek iránt érzett szeretetüket is. Konklúzióként kiemelték,tudatosították, ők olyan szeretet közvetítői, amely meghaladja őket, amely nem tőlük, hanemaz Úrtól származik és ők csupán annak közvetítői. A hivatás, amelyet élnek, szolgálat,diakónia. Ezt gyakorolva a beteg számára az Úr gyöngédségét és együttérzését, de a közösségfigyelmességét is viszik. Isten szeretete körbeveszi a beteget. Ő kivétel nélkül mindenkit,ugyanúgy szeret, de a betegeknek értelemszerűen szükségük van rá, hogy emlékeztessék őketIsten szeretetére, éreztessék azt velük. 
© 2010. Szatmarinfo. Minden jog fenntartva.