Ünnepi szentmise volt a Székesegyházban
Szatmárinfó   |  2010. 06. 01., 13.06

Pünkösd vasárnapján, a Szentlélek eljövetelének ünnepén a szatmárnémeti Székesegyház plébánia 26, és a Szent Antal plébánia hat fiatalja vette fel a bérmálás szentségét a székesegyházban.

A hívekkel megtelt székesegyház előtt Nm. Ft. Shönberger Jenő püspök celebrált szentmisét és mondott szentbeszédet. Prédikációjában a Szentlélek mindent felforgató erejét emelte ki. Mint mondta, egy nagyon változó világban élünk. „Néha úgy érezhetjük, hogy a hírek, amelyek nap mint nap özönlenek felénk mintegy beborítanak, a rengeteg információ már-már megfojt bennünket. Szeretnénk egy olyan csendes helyre menni, ahol nincsenek hírek, nem hallunk tragédiákról, ahol szeretetben, békében, csendben élhetünk. Valami ilyesmit szerettek volna az apostolok is amikor a tábor hegyén Péter megfogalmazta a kérésüket: 'jó nekünk itt lenni, Uram, hadd építsünk három sátrat'. Talán ott, az emeleti teremben is, ahol a Szűzanya és néhány hívő az apostolokkal együtt imádkozott és várták a Szentlelket, megérezték annak a közösségnek az összetartó erejét, a békét, a csendet, az együvé tartozás csodálatos érzését, és bár a szentírásba ez nincs feljegyezve, bizonyára gondolhatták: milyen jó itt lenni, milyen jó ilyen egyetértésben várni valami nagy ajándékra, amelyet az Isten megígért. Ma, Pünkösd ünnepén arra emlékezünk, hogy valóban megérkezett a Világba ez az ajándék. De nem, hogy csendet, békét, nyugalmat hozott volna, hanem fenekestől felforgatta a Világot. Attól kezdve az apostoloknak nem volt nyugtuk. Menniük kellett, érezték magukban azt a hajtó erőt, amely mintegy a Világ végéig űzi őket, hogy mindenkinek elvigyék az örömhírt: Megváltott emberek vagyunk, Isten szeret bennünket, mindannyiunkat haza vár!"

A bérmálkozókhoz szólva Schönberger Jenő püspök elmondta: „A bérmálás szentsége fenekestől fel akarja forgatni a te életed is. Ha nem engeded, hogy felforgassa az életed, felforgatja majd a gonosz. De ha engeded, hogy a Szentlélek Úristen kavarjon vihart a lelkedben, és az életedben tegyen helyre dolgokat, akkor téged is egy ilyen örök nyugtalanság fog jellemezni, mint az apostolokat annak idején. Érezni fogod az erőt, azt a csodálatos küldetést amelyre az apostolok és a bérmálás által minden ember is megbízatást kapott."

 

Jenő  püspök a prédikációjában kifejtette, a bérmálás szentségében Isten küld minden fiatalt. „Menjetek el testvéreitekhez, menjetek el abba a világba, amely tele van törvénytelenséggel, szeretetlenséggel, félelemmel, és vigyetek oda szeretet, törvénytiszteletet, vigyétek oda az örömhírt: Isten országának az ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Azok, akik megbérmálkoznak, vállalják ezt a küldetést, ők is apostolok lesznek, Jézus küldöttei. És ne féljetek, a Szentlélek Úristen képesít majd benneteket mindarra a feladatra, amit az Isten számotokra kijelöl."

 

A szentbeszéd után a bérmálkozó fiatalok megújították keresztségi fogadalmukat, majd sorban vonultak a Püspök elé, aki megkente homlokukat krizmával és szimbolikusan megérintette arcukat, annak jeléül, hogy ők mostantól a Szentlélek lovagjai, viselkedjenek ennek megfelelően.

  
© 2010. Szatmarinfo. Minden jog fenntartva.