Hogyan válhat egyéni vállalkozóvá (vállalkozásra jogosított természetes személlyé) Romániában?
Szatmárinfó   |  2011. 03. 01., 07.40

Szükséges iratok és lépések:

 

A legelső lépés az elnevezés lefoglalása. Az igénylő a név rendelkezésre állását igazoló irattal (amit személyesen kap meg a Cégbíróságnál) együtt, kérésre, az információs ablaknál kézhez kap néhány kitöltendő formanyomtatványt.

 

A szóban forgó iratok a következők:

 • bejegyzési kérelem,
 • saját felelősségű nyilatkozat,
 • saját felelősségű típusnyilatkozat, amely igazolja, hogy teljesítik a vonatkozó egészségügyi, állategészségügyi, környezet- és munkavédelmi speciális törvénykezésben előírt törvényes működési feltételeket,
 • személyazonossági igazolvány vagy útlevél.

Továbbá, szükségük van a következő okmányokra:

 

1.   A vállalkozás székhelyére/ az üzletviteli helyre vonatkozó igazolások lehetnek az alábbiak (választható):

 • érvényes igazolás az adófőkönyvről/mezőgazdasági főkönyvről,
 • az épület átvételi jegyzőkönyve,
 • adásvételi szerződés,
 • telekkönyvi kivonat,
 • engedményezési szerződés,
 • haszonkölcsön szerződés eredetiben,
 • adományozási szerződés,
 • albérleti szerződés,
 • használati szerződés,
 • öröklési bizonyítvány,
 • az Közpénzügyi Hivatalnál bejegyzett bérleti szerződés.

2.   Szakképesítést vagy szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok (tetszés szerint választható):

 • oklevél,
 • bizonyítvány vagy igazolás egy oktatási intézmény elvégzéséről,
 • szakképzettségi bizonyítvány,
 • szakmai tapasztalat igazolása,
 • tanusítvány a külföldön szerzett képesítések elismeréséről.

3.   A jogosított természetes személy aláírási címpéldányát a Cégbíróságnál kell leadni a bejegyzési kérelemmel együtt. Az aláírást közjegyző hitelesítheti, vagy a Cégbíróság igazgatója igazolja hitelességét.

 

4.   A következő illetékek befizetését bizonyító iratok:

 

 • a név rendelkezésre állása,
 • engedélyezési illeték,
 • a bejegyzési okirat kibocsátásának illetéke (a Cégbíróságtól),
 • az egységes cégbejegyzési adószám kibocsátásának díja (a Cégbíróságtól),
 • az okmányok elküldésének postadíja a Cégbíróságtól.

  
© 2010. Szatmarinfo. Minden jog fenntartva.