Hogyan létesítünk társaságot Romániában
Szatmárinfó   |  2011. 03. 01., 07.39

Az alábbiakban megtalálja egy társaság létesítéséhez szükséges lépéseket.

 

 

I.  A leendő társak személyazonossági iratai eredetiben és 3 másolatban

II. A társaság formájának kiválasztása

 

1. A tevékenység tárgyának kiválasztása a NACE kódok besorolásainak megfelelően; a tevékenység fő tárgyának, illetve a másodlagos tevékenységek megállapítása.

2. Haszonkölcsön szerződés (szükséges egy másolat a székhelyként megjelölt ingatlan tulajdoni lapjáról).

3. A társaság megnevezése (legalább 3 variáns megadása kötelező, tetszés szerinti sorrendben).

4. A társasági tőke megállapítása következik. Korlátolt felelősségű társaság esetén az alaptőke minimális összege 200 lej (fel kell tüntetni valamennyi társ pénz-, illetve természetbeni hozzájárulását; a természetbeni hozzájárulás értékét, illetve a becslés módját - a korlátolt felelősségű társaságok esetében pontosítják a törzsbetétek számát és névleges értékét, valamint egyenként a társaknak tulajdonított társasági részek számát  a hozzájárulásuknak megfelelően.

5. Ügyvezető megnevezése.

6. A létrehozandó társaság típusának kiválasztása: mikro-, kis- vagy középvállalat.

7. Ki kell választani, hogy  a társaság ÁFA fizetési kötelezettséggel bírjon vagy sem.

8. Egyik tag által aláírt nyilatkozat (Országos Cégbíróság nyomtatványa; nyilatkozat-minta a székhelyen tevékenységet űző/ nem űző társak számára ).

 

III.

1.   Következik a társaság nevének lefoglalása.

2.   Amennyiben a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanban történik, meg kell kötni a bérleti szerződést.

3.   Az alapító okirat összeállítása.

4.   A társak nyilatkozatai a büntetlen előéletükre vonatkozóan és, hogy megfelelnek a törvény által előírtaknak ahhoz hogy társak, illetve ügyvezetők lehessenek.

5.   Adóhatósági igazolás mindegyik társ, illetve ügyvezető részéről.

6.   A társasági tőke befizetését bizonyító irat a társak által választott banktól.

7.   A cég ügyvezetőjének (-inek) aláírási címpéldánya.

8.   A tulajdonos-/lakóközösség beleegyezése.

9.   A szomszédok beleegyezése.

 

IV. A Cégbíróság hivatalánál leteendő iratok:

1.   Kérvény a társaság bejegyzését illetően.

2.   A tűzoltóság jóváhagyási kérelmezése vagy  - esetenként - nyilatkozata.

3.   Egészségügyi jóváhagyás kérelmezése vagy  - esetenként - nyilatkozata.

4.   Munkavédelmi jóváhagyás kérelmezése vagy  - esetenként - nyilatkozata.

5.   Környezetvédelmi jóváhagyás kérelmezése vagy  - esetenként - nyilatkozata.

6.   A társaság székhelyét és tevékenységét bemutató cégnyomtatvány.

 

V. A teljes dokumentációt be kell nyújtani az Országos Cégbíróságnál, és körülbelül 21 napon belül kiadják a társaság alapításának okmányait: bejegyzési okirat, szükséges jóváhagyások csatolmánya, járulékos jóváhagyások, jogi személyiséget tuljdonító végzés, stb. Kérhető az okmányok sürgősségi kibocsátása, ebben az esetben a díjazás 50%- kal nő.

  
© 2010. Szatmarinfo. Minden jog fenntartva.