A falvak templomait látogatták
Sajtóközlemény   |  2017. 04. 11., 06.31

Ministránszarándoklatot tartottak két szombaton is, hogy a fiatalok megismerjék a falvak római katolikus templomait és közösségeit.

A falvak templomait látogatták

Az egyházmegyei ifjúsági iroda "útra kelek" (Lk 15,18) mottóval idén is megszervezte a ministránsoknak szánt zarándoknapokat. Április 1-jén, szombaton száz ministráns látogatta meg a nagykárolyi főesperesség öt templomát - a kisdengelegi Szent Vendel, a mezőpetri Árpádházi Szent Erzsébet, a szaniszlói Kisboldogasszony, a csomaközi Szent István király és a mezőfényi Szent Mihály templomokat -, míg április 8-án százötvenen ismerkedtek meg a szatmári, erdődi és ugocsai esperességek öt templomával  - a kökényesdi Szent Imre, a túrterebesi Nagyboldogasszony, a sárközújlaki Szent Kereszt Felmagasztalása, a szinérváraljai Szeplőtelen fogantatás és a halmi Szent József templomokkal.

 

A zarándoklatok, a buszos kirándulás élménye mellett - és sokkal inkább - ismeretanyagot és a töltekezés lehetőségét adták. A plébánosok fogadták mindenhol a gyerekeket, és bemutatták nekik az épületek- valamint a helyi közösségek történetét, együtt imádkoztak velük és információt adtak egy az egész út során tartó rejtvény megoldásához. A nap végén, mindkét alkalommal, a papok és a kis ministránsok szentmisén vettek részt. A gyerekek, elmondásuk szerint jól érezték magukat és már várják a nagy találkozást, az egyházmegyei ministránstalálkozót, amit június 10-én Krasznabélteken rendeznek majd.

  
© 2010. Szatmarinfo. Minden jog fenntartva.