Tanévnyitó istentisztelet Kültelken
Közlemény   |  2018. 09. 19., 10.04

Szinte zsúfolásig megtelt vasárnap délelőtt a Szatmár-Kültelki Református Egyházközség temploma, ahol kettős ünnepet szentelt a gyülekezet.

 

Az új kenyérért való hálaadó úrvacsorai közösség mellett tanévnyitó istentiszteleten vehettek részt a jelenlevők. Higyed János Mátyás a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a Szatmári Református Gimnázium vezetőségét és a meghívott vendégeket, majd ismertette a programot.

 

Az istentisztelet kezdetén keresztvíz alá tartottak egy csodálatos kicsi leányt a családtagok és a gyülekezet nagy örömére. Az egyházközségben működő óvoda gyermekei rövid műsorral kedveskedtek az újszülöttnek és az egész gyülekezetnek. "Ne félj és ne rettegj..." - hangzott az igei bátorítás Varga Szilárd Csaba újonnan megválasztott önálló iskolalelkész szájából, aki kiemelte, hogy az Istenben bízó embernek nem lehet félni valója, mert az Úr vezeti, védi és segíti az Ő választottjait. Az újtól, az ismeretlentől való szorongás természetes emberi érzés. Számos félelemmel kell együtt éljünk. Józsué a kiválasztott vezető is megtorpant az előtte álló feladat láttán, amikor Mózeshez hasonlította önmagát. A mi félelmeink is növekednek, ha egymáshoz viszonyítjuk magunkat De nem ez határozza meg a hívő ember hétköznapjait. Nézzünk inkább Krisztusra, hitünk szerzőjére és bevégzőjére, aki vállalta értünk a keresztet.

  
© 2010. Szatmarinfo. Minden jog fenntartva.